SIMUR
24ADMINISTRAREA AFACERILOR, CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE
BUSINESS ADMINISTRATION IN FOREIGN LANGUAGES
Planuri de invatamant
244ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC
ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT
Planuri de invatamant
260BUCHAREST BUSINESS SCHOOL (ŞCOALA DE AFACERI)
BUCHAREST BUSINESS SCHOOL
Planuri de invatamant
17BUSINESS ŞI TURISM
BUSINESS AND TOURISM
Planuri de invatamant
15CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
ECONOMIC CYBERNETICS, STATISTICS AND INFORMATICS
Planuri de invatamant
20CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
Planuri de invatamant
240DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
TEACHER'S TRAINING DEPARTMENT
Planuri de invatamant
272DREPT
LAW
Planuri de invatamant
18ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI
AGROFOOD AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Planuri de invatamant
22ECONOMIE TEORETICĂ ŞI APLICATĂ
THEORETICAL AND APPLIED ECONOMICS
Planuri de invatamant
241ERASMUSPlanuri de invatamant
21FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
FINANCE AND BANKING
Planuri de invatamant
209ISD
ISD
Planuri de invatamant
19MANAGEMENT
MANAGEMENT
Planuri de invatamant
23MARKETING
MARKETING
Planuri de invatamant
16RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS
Planuri de invatamant