SIMUR
24ADMINISTRAREA AFACERILOR, CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINEPlanuri de invatamant
244ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLICPlanuri de invatamant
260BUCHAREST BUSINESS SCHOOL (ŞCOALA DE AFACERI)Planuri de invatamant
17BUSINESS ŞI TURISMPlanuri de invatamant
15CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂPlanuri de invatamant
20CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNEPlanuri de invatamant
240DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTICPlanuri de invatamant
18ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUIPlanuri de invatamant
22ECONOMIE TEORETICĂ ŞI APLICATĂPlanuri de invatamant
241ERASMUSPlanuri de invatamant
21FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORIPlanuri de invatamant
19MANAGEMENTPlanuri de invatamant
23MARKETINGPlanuri de invatamant
16RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALEPlanuri de invatamant